Слух у дітей: ознаки та наслідки порушень слуху

Своєчасна діагностика слуху – запорука успішного слухомовного розвитку дитини. Чому не можна зволікати з перевіркою слуху, яким чином порушення слуху впливає на розвиток дитини, ознаки та симптоми порушення слуху у дітей та які наслідки некорегованої втрати слуху у дітей
В Україні щорічно народжується 500 тисяч дітей. За статистикою, з них 0,3%, тобто, 1500 немовлят, мають вроджені слухові порушення. З них - 500 мають важку втрату слуху.

Порушення слуху у дітей старших вікових груп збільшується і становить до 3% серед дітей віком 3-17 років. За даними американських дослідників, поширеність порушень слуху у старшокласників може сягати 15-17% через прослуховування гучної музики та відвідання рок-концертів.

Вже незначне зниження слуху, вроджене або набуте в ранньому віці, призводить до затримки мовного розвитку дитини, яка вчиться говорити. У дітей з порушенням слуху також спостерігаються послаблені соціальні навички, труднощі в навчанні, зміни у характері.

Діти навчаються усному мовленню через слухання. Діти з не діагностованними порушеннями слуху мають труднощі в опануванні мовленням та, відповідно, відстають у мовному розвитку, або, усне мовлення та мова у них взагалі не розвивається.
Важливо приділяти пильну увагу чинникам порушення слуху у ранньому віці, слідкувати за мовним розвитком дитини, розумінням мовлення, порівнювати розвиток дитини та однолітків.
Рання діагностика слуху у дітей та вчасні ефективні реабілітаційні заходи значно зменшують негативній вплив порушення слуху на розвиток дитини.
Найбільш важливим для слухомовленнєвого розвитку є перший рік життя дитини.

Якщо в цей період провести точну слухову діагностику та корекцію втрати слуху за допомогою слухових апаратів, велика ймовірність того, що слухомовний розвиток дитини буде успішним.
Своєчасна корекція недоліків слуху за допомогою слухового апарату або системи кохлеарної імплантації збільшує можливості дитини на успішний розвиток слуху і мовлення та оволодіння мовою – як у дитини зі слухом у межах норми.
Яким чином порушення слуху впливає на розвиток дитини?
 • Затримує розвиток мовлення: дитина не промовляє принаймні 50 окремих слів та прості речення у двохлітньому віці.
 • Словниковий запас поповнюється дуже повільно. Різниця між словниковим запасом дитини з порушеним слухом і добре чуючої дитини збільшується з віком.
 • Діти з втратою слуху неправильно вимовляють звуки мовлення, особливо такі, як «с», «ш», «ф», «т», «к».
 • Є труднощі при складанні складних речень.
 • Часом не чують власного голосу, що вимушує їх розмовляти дуже голосно або дуже тихо.
 • Мають незадовільні навчальні успіхи.
 • Проблеми спілкування призводять до соціальної ізоляції й ще більшої затримки мовного розвитку.
У немовлят:
 • Не реагує на голосні звуки.
 • Не повертає голову в напрямку звуку.
 • Не промовляє хоча б декілька слів у віці 12 місяців.
У дітей молодшого віку:
 • Відстає у мовленневому розвитку.
 • Мовлення звучить не чисто.
 • Не виконує прохання, вказівки.
 • Просить повторити, що було сказано.
 • Включає голосно музику та телевізор.
У дошкільному та молодшому шкільному віці:
 • Спостереження, висновки родичів, вихователів та вчителів, що дитина повільно опановує мовлення.
 • Відставання дитини в мовному розвитку від своїх однолітків; така розбіжність може бути виявлена вдома, в дитячому садку, в школі.
 • Труднощі в концентрації, розсіяна увага, неадекватна поведінка.
 • Труднощі в навчанні.
 • Неадекватна, затримана, або відсутня реакція на звуки та мовлення, тихі та/або середньої гучності.
 • Часте вживання вигуків «Що?», «Як?» , «А?».
 • Постійне спостереження за обличчям співрозмовника.
 • Труднощі розуміння мовлення на тлі шуму та гамору.
 • Присування близько до телевізора в той час, коли гучність для інших дуже голосна, неадекватне підвищення гучності телевізора та інших.
 • Утруднене спілкування по телефону.
 • Неадекватно низька або відсутня реакція на голосні звуки.
 • Труднощі у локалізації джерела звуків.
Наслідки некорегованої втрати слуху у дітей дошкільного віку:
 • Відставання у психофізичному розвитку в середньому на 1 – 3 роки від однолітків.
 • Недостатня рухова активність.
 • Порушення координації рухів и низький рівень просторової орієнтації.
 • Сповільнення виконання окремих рухів та темпу рухової діяльності в цілому.
 • Труднощі в переключені уваги.
 • Весь процес запам'ятовування базується на зорових образах.
 • Чутливість до зміни кліматичних умов.
 • Сповільнення процесу засвоєння інформації, труднощі спілкування з оточуючими.
 • Труднощі взаємодії з іншими дітьми можуть привести до формування таких рис характеру, як агресивність і замкненість.
Кваліфіковані спеціалісти Медичного центру слухової реабілітації АВРОРА®
мають багаторічний досвід слухової допомоги дітям різного віку – від новонароджених до старшокласників.
Вашій дитині проведуть перевірку слуху (слуховий скринінг), а при необхідності – ретельну слухову діагностику за допомогою сучасних методів і апаратури, та допоможуть знайти оптимальне рішення для лікування або реабілітації дитини при наявності порушення слуху.
Своєчасна діагностика слуху – запорука успішного слухомовного розвитку дитини з порушенням слуху.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website